Logopedės Vilniuje

Logopedė Vaida Valentienė

Esu logopedė — specialioji pedagogė Vaida Valentienė. Dirbu mėgstamą logopedės — specialiosios pedagogės darbą. Žinias ir darbo patirtį kaupiu dirbdama su ikimokyklinio amžiaus vaikais ir pradinių klasių mokiniais, turinčiais įvairių kalbėjimo, kalbos, komunikacijos, rašymo bei skaitymo sutrikimu. Esu įgijusi vyr. logopedo — specialiojo pedagogo kvalifikacinę kategoriją. Logopedinių pratybų metu padedu vaikams išmokti aiškiai, taisyklingai ir sklandžiai kalbėti, tinkamai pasirengti mokyklai, įveikti mokymosi sunkumus, įgyti sėkmingo bendravimo įgūdžių. Konsultuoju vaikų tėvelius, teikiu rekomendacijas apie vaikų ir mokinių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos ugdymą. Nuolat keliu savo kvalifikaciją seminaruose, konferencijose ir mokymuose. Visas įgytas žinias stengiuosi taikyti savo praktiniame darbe ir siekiu kiek įmanoma sušvelninti ir ištaisyti vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimus.

  • 10 metų patirtis.
  • Esu įgijusi vyr. logopedo — specialiojo pedagogo kvalifikacinę kategoriją.

Telefonas - 867231922

Logopedė Žaneta Šadbaraitė – Grigienė

Esu įgijusi darbo patirties (14 metų) su vaikais ir jaunuoliais turinčiais intelekto, emocijų ir elgesio, kompleksinių bei įvairiapusių raidos sutrikimų, garsų tarimo, kalbos bei komunikacijos sutrikimų, skaitymo ir rašymo problemų. Nuolat keliu kvalifikaciją seminaruose, kursuose. Esu įgijusi logopedo metodininko kvalifikacinę kategoriją. Aktyviai domiuosi naujovėmis specialiojo ugdymo bei logopedijos srityse. Pati taip pat vedu seminarus apie specialiųjų poreikių turinčius vaikus, jų ugdymo ypatumus. Manau, kad tik sistemingas ir nuoseklus darbas padeda įveikti kalbos sutrikimus. Esu linkusi bendradarbiauti su vaikų tėvais, siekiant logopedo darbo tęstinumo po užsiėmimų.

  • Šiaulių Universiteto Edukologijos bakalauras, specialioji pedagogika, šaka — logopedija.
  • Šiaulių Universiteto Edukologijos magistras, specialioji pedagogika.

Telefonas - 861118521