Logopedo paslaugos Vilniuje

Kalbinių gebėjimų įvertinimas:

 • išsamus kalbos ir kalbėjimo įvertinimas: artikuliacinio aparato, foneminio suvokimo, garsų tarimo, žodyno apimties, gramatinės kalbos sandaros ir rišliosios kalbos įgūdžiai;
 • suteikiama išsami informacija bei rekomendacijos šeimos nariams apie kalbos ugdymą. Tėvams pageidaujant, kalbinių gebėjimų įvertinimo išvados gali būti pateikiamos raštu.

Individualios logopedinės pratybos:

 • ankstyvoji korekcija nuo 6 mėn;
 • oralinės motorikos lavinimas;
 • garsų tarimo mokymas, tikslinimas;
 • foneminės klausos lavinimas;
 • impresyvaus bei ekspresyvaus žodyno tikslinimas, turtinimas;
 • gramatinės kalbos sandaros formavimas;
 • kalbos sistemos aktyvinimas esant sulėtėjusiai kalbos raidai;
 • kalbos sistemos formavimas esant kalbos neišsivystymui;
 • rašymo ir/ar skaitymo sunkumų/sutrikimų įveikimas;
 • darbas su: raidos sutrikimus turinčiais vaikais
 • pagalba mikčiojantiems vaikams, paaugliams ir suaugusiems;
 • sutrikdytų kalbinių gebėjimų grąžinimas po įvairių organinių galvos smegenų pažeidimų (traumų, insulto, galvos smegenų operacijų ir kt).

Ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų pedagoginis vertinimas:

 • individualus pedagoginis vertinimas: žinių, mokėjimų ir įgūdžių, gebėjimų lygio ir jų atitikimo ugdymo programoms įvertinimas.

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas:

 • pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam vaikui įsisavinti ( lietuvių kalbos, matematikos) dalyko programą, užpildyti jų programinių žinių spragas;
 • atsižvelgiant į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus, lavinami jo gebėjimai, sutrikusios funkcijos (smulkiosios motorikos, dėmesio, atminties procesai, mąstymo funkcijos).